Úvod


Důvody zavedení řízení bezpečnosti

Obecné důvody k zavedení řízení bezpečnosti a krizovému řízení V každé organizaci (podnikatel, podnik, stát, …) hrozí v každém okamžiku jedno nebo více rizik. Liší se v tom, o jaká rizika jde a nakolik jejich existence ohrožuje jednotlivé subjekty a do jaké míry jsou přijatelná

Cíl řízení bezpečnosti

Základním krokem bezpečnosti každé organizace je identifikace rizik, přijetí opatření k jejich eliminaci a jejich následné periodické hodnocení uplatňování a účinnosti. Cílem auditu (případně studie) je návrh opatření, která rizika eliminuje na nejmenší možnou a únosnou míru. Na prvním místě by měl vždy být lidský život a jeho zdraví.

Proč využít pro řešení oblasti bezpečnosti poradenskou společnost?

Pro subjekty státní správy a samosprávy je běžnou a přínosnou praxí spolupráce rezortních odborníků, zaměstnanců úřadů, volených orgánů a externích odborníků na řešení specifických částí krizových dokumentací, typickým příkladem jsou například operační plány pro řešení krizových stavů v energetice.

Pro podnikatelské subjekty je problematika bezpečnosti a krizového řízení nadstavbou, která legislativně a odborně stojí mimo hlavní zřizovací aktivity většiny společností. Spolupráce s externí společností je v této oblasti typickým příkladem přínosného a výhodného outsourcingu, v rozsahu, který je zásadně prakticky použitelný, bez zbytečných administrativních zátěží partnerských subjektů.


Bezpečnost v rozumné míře je v dnešní době základní podmínkou úspěchu každé činnosti a její význam neustále roste!